Kontaktujte nás:
Vlastimil Petříček
ECM Development Manager
+420 736 519 710
Zanechte nám zprávu,
budeme Vás kontaktovat
JEDNOTLIVÉ BALÍČKY

Balíček - Faktury

 • S balíčkem TreeINFO pro SharePoint zpracováváte faktury již 5 dní po té, co si ho pořídíte.
 • Získáte otevřené řešení, které si můžete sami upravovat a rozšiřovat.

Unikátní automatizované zpracování přijatých faktur

Záznam webináře

Seznamte se blíže s funkcionalitou balíčku Faktury prostřednictvím živých ukázek v záznamu webináře na youtube: Schvalování objednávek a oběh faktur v SharePoint za 5 dnů.

Jak balíček získat?

 • Kontaktujte našeho konzultanta
 • Obdržíte informace a cenovou nabídku
 • S naší podporou si nainstalujete software
 • Okamžitě využíváte výhody řešení

Jednoduché převedení faktury do elektronické podoby

 • Každá faktura je při skenování nebo při ukládání do systému opatřena jednoznačným identifikátorem – čárovým kódem, podle kterého ji lze v systému kdykoliv najít.
 • Ergonomický formulář s náhledem faktury v pdf formátu umožňuje rychlé vyplnění potřebných údajů pomocí funkce „Kopíruj a vlož“.
 • Pro zamezení chyb při vyplňování údajů jsou vybraná pole vyplňována z připravených číselníků a před uložením formuláře je provedena validace vyplněných hodnot (např. kontrola správných formátů a typů dat – číslo, datum, vyplnění povinných políček).
 • Pokročilé funkce na formuláři faktury, jako například dynamická Rozúčtovací tabulka, usnadňují splnění dalších kroků procesu schvalování a správné zaúčtování v účetním systému.

Rychlé schválení

 • Informace, které jsou důležité pro rozhodování, poskytuje rozšířený Seznam úkolů schvalovatele. Tento seznam obsahuje všechny úkoly čekající na zpracování daným uživatelem a ke každému úkolu i řadu podstatných údajů ke schvalované faktuře.
 • Na přidělení úkolu a požadavek na schválení nebo zpracování faktury je uživatel upozorněn emailem. Emailová zpráva obsahuje odkaz, který otevře formulář faktury a volby pro splnění daného úkolu.
 • Průběh schvalovacího procesu je jednoduše nastaven ve formuláři faktury nebo pomocí pravidel ve Schvalovací matici.

Snadné vyhledání

 • Všechny faktury, které jsou zpracovány, jsou aplikací automaticky přesunuty do Archivu faktur.
 • Uživatelé mají možnost požadované faktury snadno vyhledat podle zvolených parametrů zadaných do formuláře vyhledávání. Výsledky vyhledání je možné ještě upřesnit pomocí filtrů. Uživatel si tedy jednoduše může zobrazit například všechny faktury od konkrétního dodavatele nebo všechny faktury, které jsou ve schvalování apod.
 • S fakturou často souvisí další dokumenty. Pro snadné vytvoření vazby jsou k dispozici na formuláři pole Reference a pole Přílohy. Související dokumenty (jako například Smlouva, Příjemka nebo Dodací list) jsou tedy snadno přístupné přímo z formuláře faktury.
 • Veškeré kroky zpracování faktury, tedy kdo a kdy splnil úkol nebo schválil fakturu, jsou zaznamenány do přehledné tabulky Historie workflow. Tato tabulka je součástí formuláře faktury a poskytuje kompletní auditní stopu faktury.

Volitelná rozšíření

Aplikace TreeINFO pro SharePoint – Faktury pokrývá převážnou část řešení pro zpracování dodavatelských faktur a splňuje klíčové potřeby tohoto elektronického procesu.

Zároveň také poskytuje prostor pro další rozšíření a vytvoření komplexního moderního bezpapírového zpracování dodavatelských faktur.

Technické požadavky

Základem balíčku je technologie Microsoft SharePoint a aplikační nadstavba TreeINFO pro SharePoint.

Je podporován na technologiích: Microsoft SharePoint Foundation 2013, Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SharePoint Server 2016, Microsoft SharePoint 2019, Microsoft Office 365 (SharePoint Online).

Komplikují vám dokumenty život? Rádi vám ho zjednodušíme. kontaktujte nás