Kontaktujte nás:
Vlastimil Petříček
ECM Development Manager
+420 736 519 710
Zanechte nám zprávu,
budeme Vás kontaktovat

Bez papírů i na úřad

Elektronický archiv splňující funkci důvěryhodného úložiště pro celou Vaši firmu v souladu s nařízením Evropské unie eIDAS i českou legislativou.

OBELISK Trusted Archive je bezpečný a důvěryhodný archiv dokumentů, založený na aplikaci moderních standardů s využitím bezpečnostních prvků elektronického podpisu/značky a časových razítek.

Naše řešení správy dokumentů a procesů s využitím OBELISK Trusted Archive podporují proces dlouhodobé archivace, vychází z obecných zásad pro práci s dokumenty a jsou plně v souladu s legislativou.

Aplikace TreeINFO pro SharePoint jsou s archivem plně integrovaná a poskytují tak uživatelům náhled na archivované informace přímo v rozhraní těchto řešení.

Dokumenty jsou zpracovávány automatizovaně a ukládány ve formátech vhodných pro zajištění dlouhodobé důvěryhodnosti.

Klíčové vlastnosti systému OBELISK Trusted Archive:

 • Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů v souladu s legislativou.
 • Bezpečné prokázání původu archivovaného dokumentu a jeho existence v čase.
 • Zajištění integrity dokumentu a jeho ochrany před neoprávněnou manipulací, ztrátou a smazáním.
 • Ověření platnosti dokumentů, zda jsou v souladu s právními předpisy.
 • Snadné a rychlé vyhledávání dokumentů v elektronickém archivu.
 • Integrace s vašimi stávajícími informačními systémy.

» Detailní informace o OBELISK Trusted Archive

OpenText Application Governance & Archiving for Microsoft® SharePoint

Archivací obsahu s využitím OpenText AGA for MS SharePoint zajistíte jeho bezpečné uložení, významně snížíte náklady na infrastrukturu SharePoint farem a optimalizujete velikost SharePoint databází.

OpenText AGA for MS SharePoint umožňuje v souladu s interními pravidly a nařízeními společnosti zpřístupnit uživatelům pouze určitou strukturu, kontrolovat automatické vytváření webů SharePoint, přidělování práv a aplikovat pravidla pro životní cyklus.

Uložením obsahu do OpenText AGA for MS SharePoint výrazně zvýšíte jeho bezpečnost využitím šifrováním uloženého obsahu pomocí nejpřísnějších bezpečnostních protokolů.

Řešení navíc pracuje jak v on-premise, tak cloudovém i hybridním prostředí Microsoft SharePoint.

Klíčové vlastnosti OpenText AGA for MS SharePoint:

 • Automatická nebo interaktivní archivace obsahu
 • Synchronizace aktivních a archivovaných dokumentů
 • Zrychlení a správa nasazení webů SharePoint
 • Rozšíření politik pro správu záznamů (Records Management)
 • Správa papírových a dalších fyzických předmětů mimo SharePoint
 • Komplexní archivace dokumentů, seznamů, webů
 • Podpora spolupráce nad obsahem uloženým i mimo SharePoint
 • Využití celosvětových certifikátů a standardů
 • Rozšířené vyhledávání obsahu
 • Podpora vlastních zdrojů obsahu
 • Jednoduchý zákaznický vývoj
 • Podpora rozšířené integrace s obsahem v systému SAP
Komplikují vám dokumenty život? Rádi vám ho zjednodušíme. kontaktujte nás