Kontaktujte nás:
Vlastimil Petříček
ECM Development Manager
+420 736 519 710
Zanechte nám zprávu,
budeme Vás kontaktovat

Pomůžeme Vám s napojením MS SharePoint na systémy třetích stran.

Pro integraci obecně využíváme webové služby nebo v některých případech komunikaci přes sdílenou databázi v databázovém serveru.

SAP patří mezi nejrozšířenější ERP systémy na trhu, proto je integrace našich SharePoint aplikací a řešení se SAP jednou z hlavních oblastí, kterým se věnujeme.

Navíc jsme dlouholetým SAP partnerem a naše kompetence pokrývají velkou část produktového portfolia SAP. Pro více informací o námi poskytovaných SAP řešeních přejděte na Sabris web.

V řadě případů je velmi užitečné, aby uživatelé sdíleli informace uložené v systému SAP i v prostředí SharePoint, případně si v rámci jedné rozšířené agendy data vyměňovali.

Cílem je, aby každý uživatel používal primárně svůj hlavní systém a nemusel se pro některé informace přihlašovat do jiného systému.

V praxi se integrace nejčastěji týká těchto oblastí:

  • Přebírání číselníků a dat ze systému SAP (odběratelé, faktury, nákladová střediska,...).
  • Předávání informací mezi systémy (odkazy na dokumenty, data,...).
  • Propojení workflow, zejména možnost zahájit zpracování v SAP, další kroky realizovat v ECM systému (schválení, sběr dalších dat, ...) a vrácení výsledku zpracování do SAP.
  • Zpřístupnění dokumentů přímo ze systému SAP.
  • Ukládání dokumentů a sestav vytvořených v SAP do ECM systému.

Produkty od společnosti OpenText rozšiřují možnosti SharePoint v různých oblastech, jak v oblasti ECM tak i propojení na systémy třetích stran.

Produkty OpenText pro Microsoft SharePoint:

V následujících odstavcích najdete stručný popis produktů s odkazem na stránky výrobce, společnosti OpenText, jejichž obchodním a supportním partnerem jsme již více než 10 let.

OpenText™ Application Governance & Archiving for Microsoft® SharePoint®
umožňuje v souladu s interními pravidly a nařízeními společnosti zpřístupnit uživatelům pouze určitou strukturu Sharepoint, kontrolovat automatické vytváření webů, přidělování práv a aplikovat pravidla pro životní cyklus.

OpenText™ Extended ECM for Microsoft SharePoint
podporuje spolupráci a součinnost mezi interními i externími týmy uživatelů, kteří pracují se SAP, Oracle EBS, Salesforce a dalšími ERP či CRM aplikacemi třetích stran.

OpenText™ Brava!™ for Microsoft® SharePoint®
umožňuje prohlížet, připomínkovat či upravovat dokumenty v SharePoint a v případě potřeby zajistí i snadné začernění údajů představující obchodní tajemství nebo osobní data.
Seznamte se blíže s produktem OpenText Brava! a shlédněte záznam našeho webináře.

OpenText™ Blazon™ for Microsoft® SharePoint®
umožní snadnou a rychlou konverzi různých typů dokumentů (Word, Excel, JPG, CAD výkresů, Inventor 3D, Bentley TG4 a další ) do formátů PDF, PDF/A, TIFF nebo bezpečného Content Sealed Format (CSF).

OpenText™ Web Site Management for Microsoft®
umožňuje vytvářet podklady pro publikaci firemního obsahu na Internetové, Intranetové a Extranetové webové servery. Publikace probíhá jednoduchým a zabezpečeným způsobem. Propojuje svět interních týmů, zákazníků a externích partnerů.

OpenText™ Legal Documents (eDocs) for SharePoint Integration
je robustní systém, který zjednodušuje nastavení pro práci s dokumenty v souladu s s firemními standardy a legislativními požadavky. Nastavení je pro SharePoint prostředí centrální a umožňuje propojení i s dalšími ECM systémy.

Komplikují vám dokumenty život? Rádi vám ho zjednodušíme. kontaktujte nás