Kontaktujte nás:
Vlastimil Petříček
ECM Development Manager
+420 736 519 710
Zanechte nám zprávu,
budeme Vás kontaktovat
MENU

Nástroje:

Funkční komponenty:

Nástroje a funkční komponenty

Formuláře / Form Designer

Formuláře pro SharePoint snadno a rychle.

Grafický návrhář Vám pomůže navrhnout, vytvořit, nastavit a spravovat ergonomické formuláře v prostředí SharePoint bez nutnosti programování.

Formuláře lze graficky členit rozbalitelnými sekcemi nebo záložkami a pole v každé sekci uspořádat do více sloupců. Přetažením políčka ze seznamu dostupných polí do formuláře můžete snadno a rychle připravit grafickou podobu formuláře. V panelu vlastností pak nastavíte jeho požadované parametry. Pole mohou navíc využívat rozšířené funkcionality komponent aplikace TreeeINFO.

Formulář může mít navíc různé podoby například pro jednotlivé kroky workflow nebo na základě přihlášeného uživatele.

Hlavní funkce:

Příklady použití:

Trial verze ke stažení:

Trial verze TreeINFO Forms for Office 365 je ke stažení v Microsoft Office Store.

Workflow Designer

Tvorba workflow v grafickém rozhraní.

Grafický návrhář umožňuje navrhnout a spravovat workflow do prostředí SharePoint bez nutnosti programování.

Přetažením aktivit a rozhodovacích prvků ze seznamu do grafu procesu je možné snadno vytvářet jednoduchá i komplexní workflow. Propojením jednotlivých prvků a následnou definicí podmínek a akcí pro přechody mezi jednotlivými kroky workflow lze snadno nastavit, komu a kdy má být vytvořen úkol, jak mají být nastaveny nebo změněny hodnoty dokumentu nebo položky v procesu (například Stav dokumentu).

Pro běh elektronických procesů používá aplikace TreeINFO vlastní Workflow Engine

Generovaný sloupec / Counted column

Counted Column je sloupec (pole), který je automaticky plněn hodnotou definovaného jednoduchého nebo skládaného řetězce. Hodnoty řetězce se mohou skládat z hodnoty vygenerované jedním nebo více číselnými generátory, ze statického textu, z hodnot načtených z metadat nadřazené složky, z metadat aktuální položky nebo atributů webu či seznamu.

Příklady použití:

 • Generování čárových kódů přijatých elektronických faktur
 • Generování čísel smluv a spisů
 • Unikátní číslování dokumentů
 • Dědění metadat v rámci hierarchické struktury dokumentů (spisů)
 • Automatické číslování položek v seznamech (např. číslo projektu, číslo požadavku)
 • Skládání hodnoty pole z jiných dostupných hodnot polí na formuláři

Pole tabulka / Advanced Table

Jedná se o pole, které zobrazí na formuláři editační tabulku. Tabulka umožňuje definici stylů, formátování čísel, podmíněné formátování, vkládání a odebírání řádků a matematické operace základní agregační sloupce (suma, průměr, min. / max. hodnota, počet). Hodnotu polí je možné vkládat i přes další funkce – výběr uživatele, rozšířené vyhledání, příloha a reference, spravovaná metadata a komentáře. Pro každý sloupec lze nastavit, zda je povinný nebo editovatelný.

Příklady použití:

 • Rozúčtovací tabulka k faktuře
 • Seznam příloh a referenčních dokumentů
 • Sběr připomínek k dokumentům
 • Předávací protokoly se seznamem položek včetně atributů
 • Historie workflow
 • Vytvoření křížových vazeb mezi souvisejícími objekty např. Faktura – Objednávka, Faktura – Smlouva, Faktura – Projekt.

Pole Rozšířený výběr / Advanced Choice

Jedná se o pole, které rozšiřuje standardní typ pole Výběr (Choice). Umožňuje použití zdrojových hodnot nebo zdrojových číselníků (resources) pro jednotlivé hodnoty volby, tedy lokalizovat jednotlivé volby.

Příklady použití:

Pole Příloha / Attachment

Jedná se o pole pro vkládání příloh ve formuláři položky. Přílohy lze přikládat k položkám seznamů i k dokumentům v dokumentové knihovně. Pole zobrazuje seznam příloh v konfigurovatelné tabulce na formuláři nebo v zobrazení (pohledu) seznamu. Příloha je vložena jako připojený soubor, který je uložen do knihovny příloh.

Příklady použití:

 • Přikládání relevantní dokumentace k položkám faktur – dodejka, příjemka, předávací protokol.

Pole s vyhledáním dat / External Lookup

Jedná se o pole s dynamickým vyhledáváním ve zdroji dat, s možností kopírování metadat vybrané položky do dalších polí formuláře. Pole je možné vzájemně provázat.

Jako zdroje pro vyhledávání je možné konfigurovat:

 • SQL databázi (tabulka, pohled nebo procedura)
 • Seznam SharePoint
 • Webovou službu
 • Active Directory / LDAP
 • Statický datový zdroj

Pole vyhledávání má několik variant zobrazování výsledků:

 • Našeptávač – po zadání alespoň jednoho znaku dojde k vyhledání a zobrazení vyhovujících hodnot.
 • Rozbalovací nabídka - po otevření formuláře dojde k vyhledání a naplnění nabídky podle definovaných podmínek.
 • Rozbalovací nabídka s vyhledáním - zobrazuje se jako textové pole, do kterého se vloží text pro vyhledání a po vyhledání je zobrazena rozbalovací nabídka.
 • Datová tabulka - zobrazuje se jako textové pole, do kterého se vloží text pro vyhledání a po vyhledání je zobrazen datový list pro přesnější výběr požadované hodnoty.

Příklady použití:

Grafický sloupec / Template Column

Jedná se o pole pro vizualizaci dat – grafické zobrazení hodnoty. Pole je needitovatelné a zobrazuje dle definované hodnoty určenou grafiku – ikonu, obrázek, text apod.

Příklady použití:

 • Grafická indikace různých stavů – například indikátor unikátního oprávnění na položce, mezní hodnoty metadat, grafické zobrazení stavu procesu apod.

Workflow Engine

Pro běh elektronických procesů používá aplikace TreeINFO vlastní Workflow Engine, což umožňuje jednodušší nasazení, vyšší výkon a stabilitu prostředí pro běh workflow. Veškeré definice a konfigurace workflow jsou uloženy v SharePoint, takže je snadné je upravovat, spravovat a případně přenášet.

Vlastní tvorba, konfigurace a nastavení workflow se provádí prostřednictvím Workflow Designeru.

Rozšířené pohledy / Views

Tato komponenta rozšiřuje možnosti standardního pohledu. Umožňuje definovat vlastní tlačítka do panelu nástrojů (Ribbon) vázané na konkrétní pohled nebo formulář. Tlačítko může být na základě definované podmínky aktivní, neaktivní nebo skryté. Poskytuje podporu pro aplikaci vlastních CCS stylů, použití skriptů a možnost nastavení výchozí akce seznamu.

Příklady použití:

 • Spouštění vlastních funkcí nebo workflow v závislosti na stavu položky nebo výběru položky dle definovaného typu obsahu. (Například při označení jednoho souboru jsou aktivní jiná vlastní tlačítka než při označení složky. Nebo ve formuláři položky jsou zobrazena aktivní tlačítka podle toho, ve které fázi workflow se daná položka nachází).

Moje úkoly / MyTasks

Webová část „Moje úkoly“ zobrazuje seznam úkolů přidělených přihlášenému uživateli. Je v něm možné třídit a filtrovat. V seznamu jsou navíc ve sloupcích zobrazena metadata z položky vázané k danému úkolu.

Příklady použití:

Komplikují vám dokumenty život? Rádi vám ho zjednodušíme. kontaktujte nás