Kontaktujte nás:
Vlastimil Petříček
ECM Development Manager
+420 736 519 710
Zanechte nám zprávu,
budeme Vás kontaktovat

Seznam referencí

awt

Advanced World Transport a.s.

Poskytovatel služeb nákladní železniční dopravy v Evropě.
www.awt.eu

Zpracování dodavatelských faktur a správa smluvní dokumentace s vazbou na SAP ERP

Řešení pro zpracování faktur pro několik účetních okruhů v SAP ERP (Kniha došlých faktur), jejich elektronický oběh a archivaci v systému SharePoint. Mezi systémy SharePoint a SAP je nastavena B2B komunikace pro výměnu dat a změnu stavů konkrétních faktur.
Řešení správy smluvní dokumentace podporuje proces jejich tvorby, připomínkování a schvalování. Vazba na ERP SAP slouží pro párování s objednávkou a vazbu na modul SAP FI.
Veškeré procesy jsou nastaveny v grafickém návrháři Nintex Workflow, které bez zásahu uživatele spouští jednotlivé kroky workflow.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kniha došlých faktur pro SAP

agc

AGC Flat Glass Czech a.s.

Výrobce a distributor plochého skla pro stavebnictví, automobilový a solární průmysl.
www.agc-glass.eu

Zpracování datových zpráv

Řešení zajišťuje kompletní zpracování datových zpráv pro skupinu AGC v České republice. Datové zprávy jsou stahovány z 16 datových schránek. Jejich předání koncovému uživateli je řízeno prostřednictvím Nintex Workflow, které využitím eskalací zajišťuje včasné zpracování zprávy.
Vedle přijetí zpráv řešení umožňuje i vytvoření a odeslání nové zprávy do Informačního systému datových schránek (ISDS).

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • Nintext Workflow
 • ISDS konektor

bosal

EP ENERGY TRADING, a. s.

Dodavatel elektřiny a plynu, člen skupiny Energetický a průmyslový holding, a. s. Daniela Křetínského
www.epet.cz

Zpracování dodavatelských faktur s vazbou na SAP ERP a správa smluv

Systém řešení správy přijatých faktur v TreeINFO for SharePoint zajišťuje elektronické schvalování digitalizovaných faktur včetně jejich následného přenesení do systému SAP pomocí integračních nástrojů TreeINFO IOI na straně SharePoint a Sabris Middleware (SMW) na straně SAP. SharePoint uživatelé v rámci schvalovacího procesu k faktuře doplňují potřebné informace pro správné zaúčtování faktur v SAP. Během celého procesu dochází mezi systémy SharePoint a SAP opakovaně k aktualizaci údajů, takže uživatelé mají vždy k dispozici aktuální informace.
Další implementovanou samostatnou agendou je Správa smluvní dokumentace, která podporuje proces tvorby smluv, jejich připomínkování, schvalování, archivaci a seznamovací proces. Dále systém hlídá platnost jednotlivých smluv a dodatků tak, aby bylo zajištěno včasné prodloužení nebo vypovězení smlouvy.

Produkty a řešení:

 • SharePoint On-Line (O365)
 • TreeINFO for SharePoint – agenda Faktury
 • TreeINFO for SharePoint – agenda Smlouvy
 • TreeINFO IOI
 • EMOND (část SMW)

farmtec

FARMTEC a.s.

Poskytovatel komplexních služeb v oblasti investic do zemědělství, především v živočišné výrobě a v obnovitelných zdrojích energie.
www.farmtec.cz

Zpracování dodavatelských faktur a správa smluvní dokumentace s vazbou na SAP ERP

Řešení pro zpracování faktur od jejich přijetí, přes digitalizaci a vytěžení digitalizaci a vytěžení (na 6 různých pobočkách) až k centrálnímu zpracování účtárnou v aplikaci Kniha došlých faktur pro SAP. Elektronické schvalování faktur probíhá v SharePoint, kde uživatelé vyplňují informace potřebné pro správné zaúčtování faktur v SAP. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow. Během celého procesu dochází mezi systémy SharePoint a SAP opakovaně k aktualizaci údajů, takže uživatelé mají vždy k dispozici aktuální informace.
Řešení správy smluvní dokumentace podporuje proces jejich tvorby, připomínkování a schvalování. Řešení poskytuje podporu i projektovému řízení, proto je ve spisu smlouvy evidována i dokumentace týkající se dodávky díla. SharePoint po založení spisu smlouvy uloží do SAP odkaz na tento spis a tak mají uživatelé pracující v příslušném modulu SAP vždy k dispozici veškerou smluvní dokumentaci.

Produkty a řešení:

 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kniha došlých faktur pro SAP
 • Kofax Capture & Transformation Module

lukov

LUKOV Plast spol. s r.o.

Výrobce dílů a podsestav pro automobilový průmysl.
www.lukovplast.cz

Zpracování dodavatelských faktur a zajištění dlouhodobé důvěryhodné archivace

Řešení pro zpracování faktur od jejich přijetí, přes schválení v SharePoint až po důvěryhodnou archivaci. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow.
Faktury a dokumentace vyžadující dlouhodobé uchovávání z hlediska zákona jsou ukládány na elektronický důvěryhodný archiv Obelisk, přístupný z SharePoint.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kniha došlých faktur pro SAP

metrostav

Metrostav, a.s.

Stavební společnost
www.metrostav.cz

Zpracování dodavatelských faktur, jejich elektronický oběh a archivace; evidence archiválií

Řešení pro zpracování faktur od jejich přijetí, přes centrální digitalizaci a vytěžení až k jejich zpracování na jednotlivých divizích společnosti. Během vyplňování „košilky“ faktury systém kontroluje a doplňuje některé údaje proti ekonomickému systému Oracle JD Edwards, který je se systémem TreeINFO pro SharePoint integrován.
Samotný proces oběhu faktur je řízen pomocí Nintex Workflow, kde si každý uživatel zvolí následného uživatele ze seznamu. Uživatelé jsou pak o svých úkolech jednou denně informováni e-mailem.
Řešení evidence archiválií umožňuje centrálně spravovat archiv dokumentů od schvalovacího procesu založení dokumentů do archivu, přes výpůjčky dokumentů až po jejich řízenou skartaci.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • ABBYY FlexiCapture
 • Skenery Canon a Fujitsu

net4gas

NET4GAS, s.r.o.

Provozovatel přepravní soustavy zemního plynu.
www.net4gas.cz

Řízení dokumentace investičních projektů

Řešení pro podporu životního cyklu projektové dokumentace investiční výstavby včetně návazných procesů.
Jde o zajištění jednoho z klíčových procesů napříč celou společností NET4GAS.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow

panasonic

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.

Výrobce elektroniky a elektrotechniky.
www.panasonic.com/cz

DMS a firemní portál na platformě SharePoint – agendy: Týmové projektové weby, Žádanky, Řízená dokumentace a Změnové řízení

Součástí implementace TreeINFO pro SharePoint a Intranetového portálu bylo nastavení různých druhů vnitrofiremních Žádanek, jako např. dohoda o uskutečnění pracovní cesty, povolení k použití taxi a souhlas k jízdě služebním vozem, vyúčtování služební cesty, požadavek na vzdělání a výcvik včetně procesu „hodnocení školení“, žádost o dovolenou, žádost o obsazení pracovní pozice, žádost o fakturaci, žádost na založení dodavatele/odběratele. Samotný proces oběhu žádanek je řízen pomocí Nintex Workflow.
V rámci řešení vznikl portál, který umožňuje publikovat důležité informace napříč společností a správu interní dokumentace (ISO). Vznikl zde také prostor pro týmovou a projektovou práci, kde mají uživatelé k dispozici dokumenty a další důležité informace k projektům (např. zápisy z jednání, korespondence, harmonogramy atd.).

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow

samohyl

SAMOHÝL, a.s.

Velkoobchod s veterinárními léčivy, přípravky a prostředky veterinární zdravotnické techniky, provozovatel maloobchodních prodejen chovatelských potřeb a krmiv.
www.samohyl.cz

Správa smluvní dokumentace, evidence příchozí korespondence v kombinaci se spisovou službou, zpracování datových zpráv

Řešení správy smluvní dokumentace podporuje proces jejich tvorby, připomínkování a schvalování. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow.
Kompletní zpracování datových zpráv ze systému ISDS a předání koncovému uživateli je řízeno prostřednictvím workflow, které využitím eskalací zajišťuje včasné zpracování zprávy.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • ABBYY Recognition sever

Středomoravská nemocniční

Středomoravská nemocniční s.r.o.

Správa a řízení nemocnice v Prostějově, Přerově a Šternberku.
stredomoravskanemocnicni.agel.cz

Zpracování dodavatelských faktur, jejich elektronický oběh a archivace

Řešení pro zpracování faktur od jejich přijetí, přes digitalizaci a vytěžení, až po automatický přenos do systému SharePoint, kde jsou schvalovány a archivovány. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow, schvalování je variabilní a řídí se podle podpisového řádu nemocnic.
Schválení a zpracování faktur probíhá ve 3 lokalitách (3 nemocnice v různých městech) archiv a nasazení SharePoint je centrální.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kofax Expres
 • Fujitsu skener

subterra

Subterra, a.s.

Stavební společnost, součásti koncernu Metrostav.
www.subterra.cz

Zpracování dodavatelských faktur, jejich elektronický oběh a archivace

Řešení pro zpracování faktur od jejich přijetí, přes digitalizaci a vytěžení, až po automatický přenos do systému SharePoint, kde jsou schvalovány a archivovány. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow, kde si každý útvar může navrhnout proces schválení faktury individuálně. Mezi další důležité vlastnosti workflow patří paralelní schválení a automatická kontrola podle podpisových vzorů. Pracovníci ekonomického oddělení si mohou zobrazit každodenní souhrnné údaje zpracování všech údajů za divizi a společnost ve vztahu ke splatnosti faktur.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kofax Capture & Transformation Module
 • Fujitsu skenery

tnt

TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

Zásilková a kurýrní přeprava.
www.tnt.com/express/cs

Správa dodavatelské a odběratelské smluvní dokumentace

Řešení správy smluvní dokumentace podporuje proces jejich tvorby, připomínkování a schvalování. Komunikaci a procesy zajišťuje nástroj Nintex Workflow.
Součástí řešení bylo i nastavení přístupová práv a rolí jednotlivých uživatelů pro zajištění bezpečného přístupu ke smlouvám.

Produkty a řešení:

 • SharePoint
 • TreeINFO pro SharePoint
 • Nintext Workflow
 • Kofax Express
Komplikují vám dokumenty život? Rádi vám ho zjednodušíme. kontaktujte nás