Treeinfo Pro SharePoint

 • Vytváření a připomínkování smluv
 • Evidence a schvalování faktur
 • Správa směrnic, ISO dokumentace

Opentext řešení pro SharePoint

 • Certifikovaný elektronický archiv pro SharePoint
 • Proč zvolit řešení od Open Text

Nintex Workflow

 • Výkonné workflow pro SharePoint
 • Proč zvolit Nintex workflow
 • O společnosti Nintex

Propojení SharePoint a Kofax

 • Dávková digitalizace dokumentů
 • Vytěžování dat z dokumentů
 • Integrace se SharePoint

Propojení Sharepoint a SAP

 • Sdílení dokumentů mezi SAP a SharePoint
 • Archiv pro SharePoint i SAP

Vítejte na stránkách SharePoint ECM

Portál SharePoint ECM vznikl za finanční pomoci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Více o dotačních programech na www.oppk.cz.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Produkt Microsoft SharePoint je systém určený pro správu obsahu a podporu efektivní spolupráce uživatelů. Společnost Microsoft v posledním roce investovala 6 miliard USD do výzkumu a vývoje nových technologií, jejichž klíčovou součástí je i technologie SharePoint. Výsledkem je stále rostoucí popularita tohoto produktu po celém světě a tedy i v České republice. Tyto stránky si kladou za cíl představit Vám možnosti jak vytvořit snadno a efektivně plnohodnotná ECM řešení na platformě SharePoint a začít ho tak produktivně používat.

"Jsem velmi rád, že vznikají specializované internetové zdroje zaměřené na SharePoint v oblasti ECM jako například www.SharePointECM.cz. Společnost SYCONIX, a. s. tak rozšiřuje nabídku služeb technologie SharePoint a jedinečným způsobem napomáhá k dosažení klíčového cíle, a tím je spokojený zákazník."

Tomáš Kutěj, SSP Business Productivity, Microsoft